Uvjeti pružanja usluge

- Hrvatska -

1. Akcija je važeća od 01.03.2021. i važi do opoziva.

2. Kupite bilo koji model Nexe crijepa proizvođača Dilja d.o.o. Vinkovci u količini od minimalno 100m2.

3. Nakon postavljanja crijepa na objekt, fotografirajte vaš objekt na kojem je vidljiv kupljeni i postavljeni Nexe crijep.

4. Na web stranici Prijava ispunite zahtjev s traženim podacima u koji priložite sliku objekta i maloprodajni fiskalni račun iz kojeg je vidljiva kupovina Nexe crijepa.

5. Računi izdani prije datuma početka akcije nisu važeći za ostvarivanje gratis police u ovoj akciji.

6. U roku od 45 dana od dana primitka vašeg zahtjeva, na vašu kućnu adresu primit ćete potvrdu o ugovorenoj polici gratis osiguranja vašeg objekta na godinu dana.

7. Osigurane rizike u gratis polici osiguranja možete vidjeti na sljedećoj stranici: Što pokrivamo

Pravne napomene

Akcija se provodi na području RH. U akciji su svi modeli Nexe crijepa proizvođača Dilja d.o.o. Akcija je važeća samo za fizičke osobe. Minimalna količina kupljenog crijepa za ostvarivanje GRATIS police osiguranja stambenog objekta mora biti 100m2. Po jednom objektu moguće je ostvariti samo jednu policu osiguranja iz akcije. Besplatno osiguranje objekta može se ostvariti samo za objekt na koji je kupljeni Nexe crijep i postavljen. Dilj d.o.o. zadržava pravo kontrole utvrđivanja stvarnog stanja, tj. dali je postavljeni crijep na objektu za koji se traži osiguranje istovjetan kupljenom crijepu, kao i kontrole površine objekta na koji je postavljen.

Sva eventualna potraživanja od osiguranog slučaja korisnik osiguranja naveden u pojedinačnoj potvrdi osiguranja ostvaruje prema EUROHERC OSIGURANJU d.d. Zagreb. Slanjem navedenog zahtjeva, pošiljatelj daje dopuštenje Dilju d.o.o. Vinkovci i EUROHERC OSIGURANJU d.d. Zagreb za korištenje osobnih podataka u svrhu slanja drugih ponuda u sklopu predmeta poslovanja Dilja d.o.o. i EUROHERC OSIGURANJA d.d. Zagreb.