Gratis
osiguranje kuće

Kupite bilo koji model Nexe crijepa u količini od minimalno 100 m2 i prijavite se za ostvarivanje gratis osiguranja obiteljske kuće na godinu dana! Akcija je važeća od 01.03.2021. i važi do opoziva.